Nâng mức chi chế độ dinh dưỡng trong thể thao thành tích cao

X.PHÚ |

Chiều 7.11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân chủ trì buổi làm việc với các ngành chức năng về xây dựng dự thảo đề án nội dung và mức chi chế độ dinh dưỡng đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao.

Theo đề án, mức chi chế độ dinh dưỡng mới sẽ bằng 90% mức chi tối đa theo Thông tư 61 (26.7.2018) của Bộ Tài chính và cao hơn 33% so với mức chi đang thực hiện trong 6 năm qua theo Nghị quyết 78 (4.7.2013) HĐND tỉnh. Cụ thể, mức chi tùy theo đối tượng trong thời gian tập trung tập luyện thường xuyên với 3 mức 200.000 - 160.000 - 120.000 đồng và trong thời gian tập trung tập huấn chuẩn bị thi đấu, thi đấu là 260.000 - 200.000 - 200.000 đồng (tương ứng với đội tuyển tỉnh, đội tuyển trẻ, đội tuyển năng khiếu).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân thống nhất nội dung đề án và giao Sở Tài chính hoàn thiện để sớm báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh.

X.PHÚ