Phê duyệt Điều lệ Hội Cổ động viên Bóng đá QNK Quảng Nam

BẢO NGUYÊN |

(QNO) - Điều lệ Hội Cổ động viên Bóng đá QNK Quảng Nam vừa được UBND tỉnh thông qua. Trụ sở của Hội đặt tại Khán đài B, Sân vận động Quảng Nam. Hội Cổ động viên Bóng đá QNK Quảng Nam là tổ chức xã hội, tự nguyện của những người yêu thích, tham gia cổ động, ủng hộ cho Câu lạc bộ (CLB) Bóng đá QNK Quảng Nam.

Hội Cổ động viên tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản, dân chủ, bình đẳng, công khai minh bạch, tự đảm bảo kinh phí hoạt động, không vì mục đích lợi nhuận, tuân thủ Hiến pháp, pháp luật và điều lệ hội. Hội hoạt động ở lĩnh vực thể dục thể thao trên địa bàn tỉnh; chịu sự quản lý nhà nước của Sở VH-TT&DL tỉnh. Hội có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản giao dịch tại ngân hàng, Kho bạc Nhà nước tỉnh.

Hội Cổ động viên bóng đá Quảng Nam có trách nhiệm thực hiện tốt các hoạt động: vận động những người yêu thích CLB Bóng đá QNK Quảng Nam tham gia hội; vận động tài trợ cho đội bóng; tổ chức các hoạt động cổ vũ cho đội bóng trên sân nhà và sân khách (khi có điều kiện). Đồng thời tổ chức cổ vũ bóng đá lành mạnh, đảm bảo quy định của pháp luật, điều lệ thi đấu và nội quy, quy chế của địa điểm thi đấu v.v.
Công dân Việt Nam từ đủ 18 tuổi trở lên, có lý lịch rõ ràng, yêu thích CLB Bóng đá QNK Quảng Nam và tán thành Điều lệ Hội Cổ động viên Bóng đá QNK Quảng Nam, tự nguyện xin gia nhập hội, cam kết thực hiện đầy đủ nội quy cổ vũ thể thao cho hội, không vi phạm pháp luật đều có thể trở thành hội viên của hội sau khi hoàn thành thủ tục theo quy định.

BẢO NGUYÊN