Sớm xây dựng đề án phát triển CLB Bóng đá Quảng Nam

T.VY |

Ngày 6.11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân có buổi làm việc với Công ty CP Đầu tư QNK Quảng Nam về tình hình hoạt động của đơn vị và CLB Bóng đá Quảng Nam. Sau khi nghe ý kiến của các sở, ngành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân khẳng định, tỉnh luôn tạo điều kiện thuận lợi cho công ty sản xuất kinh doanh để có nguồn kinh phí đầu tư cho đội bóng Quảng Nam thi đấu đạt kết quả tốt. Tuy nhiên, nhằm giúp CLB Bóng đá Quảng Nam phát triển mạnh trong thời gian đến, Sở VH-TT&DL cần chủ trì phối hợp với các ngành chức năng sớm xây dựng đề án phát triển CLB Bóng đá Quảng Nam, tham mưu cho Thường trực UBND tỉnh báo cáo Thường trực UBND tỉnh quyết định triển khai vào năm 2019.

Liên quan đến các kiến nghị, đề xuất của công ty và CLB Bóng đá Quảng Nam, đồng chí Trần Văn Tân cơ bản thống nhất, đồng thời yêu cầu những vấn đề gì cần thiết thì triển khai thực hiện ngay, như giải ngân cho công ty 2 tỷ đồng ngân sách tỉnh hỗ trợ còn lại của năm 2018, khẩn trương giải phóng mặt bằng để sớm thi công khu nhà ở vận động viên trẻ hoàn thành theo kế hoạch vào cuối năm 2019. Các kiến nghị còn lại cần phải lập dự toán báo cáo cho các ngành chức năng tham mưu UBND tỉnh giải quyết trong năm 2019.

T.VY