Tây Giang tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

ĐÌNH HIỆP |

Ngày 27.3, nhân ngày Thể thao Việt Nam, huyện Tây Giang tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2019.

Đây là hoạt động có ý nghĩa nhằm động viên đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia tập luyện thể dục, thể thao hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, và phong trào “Khỏe để lập nghiệp và giữ nước” trong tuổi trẻ cả nước...

Ngay sau lễ phát động, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ở các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, học sinh các trường và nhân dân trên địa bàn xã A Tiêng tham gia chạy dọc theo các tuyến đường trung tâm huyện.

ĐÌNH HIỆP