Thành lập Ban Tổ chức Đại hội Thể dục thể thao lần thứ VII

PHÚC LÂM |

(QNO) - Ban Tổ chức Đại hội Thể dục thể thao tỉnh lần thứ VII năm 2013-2014 vừa được UBND quyết định thành lập. Ban Tổ chức do ông Huỳnh Khánh Toàn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban; ông Đinh Hài - Giám đốc Sở VH-TT&DL làm Phó Ban trực và  ông Nguyễn Thành Tự - Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL làm Phó ban và 24 thành viên.

Ban Tổ chức có trách nhiệm xây dựng chương trình, kế hoạch chi tiết, điều lệ thi đấu; họp phân công nhiệm vụ cho từng thành viên và hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các địa phương, đơn vị tổ chức đại hội thể dục thể thao các cấp tiến tới Đại hội Thể dục thể thao toàn tỉnh theo đúng kế hoạch.

UBND tỉnh yêu cầu tổ chức đại hội phải đảm bảo trang trọng, tiết kiệm, an toàn, chất lượng, hiệu quả, đúng Luật và Điều lệ.

PHÚC LÂM