Thành lập Liên đoàn Bóng đá Quảng Nam

NGUYÊN BẢO |

(QNO) - UBND tỉnh vừa cho phép thành lập Liên đoàn Bóng đá Quảng Nam. Liên đoàn Bóng đá Quảng Nam là tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức và hoạt động theo điều lệ hội, tuân thủ các quy định của pháp luật, chịu sự quản lý nhà nước của UBND tỉnh và chuyên môn, nghiệp vụ thể thao của Sở VH-TT&DL. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và hết hiệu lực nếu Ban vận động thành lập hội không tổ chức đại hội theo thời gian quy định của Chính phủ.

NGUYÊN BẢO