Tiếp tục hỗ trợ phát triển bóng đá Quảng Nam

T.VY |

Ngày 1.8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân chủ trì cuộc họp nghe Sở VH-TT&DL báo cáo phương án hỗ trợ hoạt động phát triển bóng đá Quảng Nam để hoàn thiện đề án trình HĐND tỉnh tại kỳ họp vào tháng 9 tới.

Sau khi nghe ý kiến các sở, ngành, Ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân cho rằng, việc hỗ trợ nguồn kinh phí cho phát triển bóng đá là cần thiết. Những năm qua, tỉnh đều có chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện cho CLB bóng đá Quảng Nam đào tạo bóng đá trẻ và đội bóng Quảng Nam thi đấu đạt kết quả tốt, đáp ứng nhu cầu của người dân tỉnh nhà. Tuy nhiên, để việc hỗ trợ theo đúng quy định phải xây dựng đề án trình HĐND tỉnh quyết định. Do đó, giao Sở VH-TT&DL tiếp thu ý kiến, chỉnh sửa đề án cho phù hợp theo hướng hỗ trợ tập luyện, chi phí hàng tháng chứ không đề cập đến tiền công, tiền lương, sớm báo cáo UBND tỉnh xem xét, trình HĐND tỉnh ban hành nghị quyết tại kỳ họp sắp tới.