Tổ chức tháng hoạt động thể dục thể thao cho mọi người

NHƯ QUỲNH |

(QNO) - Nhằm động viên đông đảo nhân dân tham gia tập luyện thể dục, thể thao hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” và phong trào “Khỏe để lập nghiệp và giữ nước”, UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch tổ chức tháng hoạt động thể dục thể thao cho mọi người và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2021.

Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân ở tỉnh Quảng Nam.
Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân ở tỉnh Quảng Nam.

Theo đó, UBND tỉnh đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố, các ngành, đoàn thể xây dựng kế hoạch và hướng dẫn triển khai tổ chức Tháng hành động thể dục, thể thao cho mọi người và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân tại đơn vị mình.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động mỗi người dân hãy chọn cho mình một môn thể thao phù hợp để tập luyện hằng ngày và tham gia Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân hằng năm.

Triển khai tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao trong Tháng hành động thể dục, thể thao cho mọi người và tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân tại địa phương, đơn vị phải đảm bảo an toàn, tiết kiệm hiệu quả, tạo được khí thế sôi nổi, hào hứng tham gia của Nhân dân và công tác, phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Huy động tối đa các nguồn lực xã hội hóa đóng góp cho công tác tổ chức các hoạt động thể dục thể thao và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân.

Đồng thời, UBND tỉnh cũng quy định tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao cho mọi người và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân trong tháng 3 hằng năm, trước ngày 28.3. Vận động toàn thể nhân dân cư trú trên địa bàn xã, phường, thị trấn (chú ý vận động thành phần là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, chiến sỹ lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên, nông dân, cán bộ, người trung cao tuổi).

Cũng trong năm 2021, UBND tỉnh sẽ tổ chức Lễ phát động Tháng hoạt động thể dục, thể thao cho mọi người và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân tại Quảng trường 24/3, thành phố Tam Kỳ. Huy động lực lượng tham gia hưởng ứng khoảng 5.000 người. Thời gian dự kiến tổ chức Lễ phát động diễn ra vào ngày 21.3.2021, nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống ngành thể dục, thể thao Việt Nam 27.3.1946-27.3.2021.