Ẩn ức đồng

|

Ly hương ngay giữa quê mình
Bỏ quên mồ mả tiên linh ông bà
Rằng xa thì thật là xa
Rằng gần dợm bước đã là tới nơi
Quê nhà xa thế người ơi
Xa từ rào giậu ngăn đôi láng giềng
Nghĩa tình giờ cũng chung chiêng
Trầu cau vắng bóng mấy phiên chợ rồi
Còn đâu cái dáng mẹ tôi
Nghiêng đồng một chiếc áo tơi chín chiều
Cá đồng ăn với cơm niêu
Mà lưu giữ đến trăm điều người xưa.

                                                TẤN ĐƯỜNG