Anh về

|

Anh mang gian khổ
Thời chinh chiến
Về với quê hương
Với mẹ già
Mắt mẹ lòa rồi qua mong đợi
Đồng làng bom pháo dọn chưa xong.
Vườn cau nghiêng trầu không lệch bóng
Lối mòn quanh bờ suối nhỏ dần
Hoa cỏ dại âm thầm thương cảm
Anh bước đi kỷ niệm ùa về
Em bé nhìn anh cười hoa nở
Lần hỏi ra con của người yêu
Anh lặng nhớ những chiều nhạt nắng
Trống trường tan hai đứa cùng về.
Anh và mẹ
Đồi chiều loãng nắng
Thăm mồ cha
Kháng chiến không về
Nghiêng đôi bóng ngả dài mộ chí
Ráng xa trông mây tím chân trời.

                                                    SƠN THU