Âu thuyền

ĐỖ THƯỢNG THẾ |

Con tàu khơi
Con tàu lộng…

Ắp đầy bóng nước mênh mông
Bóng trời thăm thẳm
Bao khát khao ngàn dặm
Con tàu đi, con tàu về…

Những con tàu
Đăm đắm bến bờ bạc sóng
Vạm vỡ, mong manh, leo lắt
Lặng im át cả ầm ào

Về đằm mình trong bóng núi tươi non
Lắng hương lửa chiều, lắng hơi cỏ lá
Lắng nắng mai nồng
Thiêm thiếp đèn câu…

Với con tàu thời gian
Chông gai và bão tố
Một lần anh trở lại
Âu thuyền êm mơ

Bao ngọn triều mùa xanh như bất tận
Và em khói bay, mưa thoảng
Trên boong tàu chưa kịp níu riêng mình
Một hồi còi… hụ khơi…