Bà Nà

|

Có phải Huế chờ
Nên Bà Nà mãi đợi
Một người đi
Mòn mỏi nhớ không về
Thương công chúa mưa giăng mờ ngũ sắc
Tình duyên xưa chắc chuyển kiếp lâu rồi
Thuyền lỗi nhịp
Sóng dội về Đà Nẵng
Ngũ Hành Sơn
Chuông ngân tiếng tơ chùng
Có phải Hải Vân chờ
Nên Bà Nà mãi đợi
Hồn nhung y thương kẻ sĩ cơ hàn
Đêm trở lạnh Bà Nà mây mơ ngủ
Một ngày thôi khí hậu đủ bốn mùa
Cây nương gió nâng thuyền trăng về biển
Núi đổi màu quên lãng phím thời gian.

                                                               SƠN THU