Bà ơi, Trung thu

|

Bà ơi, đom đóm thắp đèn
Ếch con đánh trống thổi kèn uôm uôm
Vĩ cầm dế trỗi đầu hôm
Lân rồng nhảy múa lôm xôm khắp đường
Bánh gì phưng phức tỏa hương
Quả chi ngan ngát lạ thường thế kia
Ông trăng lấp ló lên kìa
Thập thò như trẻ muốn chia cỗ rằm
Đêm vui sao bà đi nằm
Lại nhìn qua cửa đăm đăm vậy cà
Rộn ràng chân bước gần xa
Dậy đi cùng cháu đi bà, Trung thu!

                                      NGUYỄN NGỌC HƯNG