Bài ca gieo hạt

HUỲNH MINH TÂM |

tôi đã lựa chọn tấm áo
nồng nã mồ hôi
được treo trên cán cày cán bút
dãi nắng dầm sương những
mùa cấy trồng những mùa gặt hái
dầm cả giấc mơ của mẹ tôi
hạt thóc vàng tròn mẩy

tôi đã lựa chọn con đường
lên những đỉnh núi
phía sau cỏ dại
đá
phía sau lau trắng
đá
vang âm thanh
lồng ngực

tôi đã lựa chọn bóng tối
lưu giữ những bí mật
của loài chim đêm, của loài dơi
và tiếng dế
khải ca lá cỏ đẫm sương đêm
sự yên lặng những ngôi sao

tôi đã lựa chọn ngôn ngữ
nằm trên bờ vực thẳm của cái chết
và sự sống
như ấn tín
của quá khứ và lưỡi gươm
của tổ tiên và đất

tôi đã lựa chọn
bài ca gieo hạt
những giọt mực đắng.