Bài ca lá cỏ

|

Từng qua đây

Giấc mơ những vì sao không tắt

Những giọt mưa biết nhịn nhường tiếng chim

Trên hành trình của lửa

Dắt theo hơi thở mầm non


Những dấu hờn của mây

Của chiều ráng đỏ

Lướt thướt

Và vu vơ


Từng qua đây khoảng thầm ô cửa

Lời đứt nối trập trùng… thành thơ

Tiếng gọi bờ nắng dậy

Tiếng lặng thầm giòn vang


Bước chân cơn say không hề tỉnh thức

Du du niềm hừng đông

Mắt ửng giọt sương chớm

Trên khắp da thịt ngày


Lắng nghe và lắng nghe!

Nhịp điệu tách dòng ngọn suối tuổi mười lăm

Bao khúc thức mùa xuân mườn mượt…

                                        ĐỖ THƯỢNG THẾ