Bài cho tháng tám

|

Em chẳng có gì để kể với anh
Bông cúc tím ru mình trong gió khẽ
Em chẳng nhớ đâu, bao niềm dâu bể
Nắng mênh mang, nắng xóa dấu em rồi.
Tháng tám hẹn cùng em vàng cánh lá rơi
Bay chấp chới giữa mùa thu ngàn bướm trắng
Anh đừng nhắc những điều không kịp đến
Em xòe tay
Lá rơi mềm hay cánh bướm vờn bay?
Trời xanh quá, anh thấy không, năm tháng
Có nghĩa gì đâu, thu đã ở bên ta
Em không kể về bông cúc tím
Anh không kể gì
Tháng tám sẽ qua...

                                           NGÔ THỊ THỤC TRANG