Bài cho Thu

|

Tôi nhớ tóc em dài bay trong mưa thu
Gương mặt em hiền như chiếc lá
Vòm cửa sổ vẽ một đường gothic
Hoa hoàng hậu ánh hồng lên mưa sa
Tôi nhớ dáng em gầy bên hiên mưa thu
Phảng phất chuông nhà thờ dòng Cứu Thế
Sân trường nhiều cây đa cao lớn
Bóng nhỏ đường chiều thêm cô đơn
Tôi nhớ mắt em buồn giăng giăng sương thu
Ánh mắt thay ngàn lời từ biệt
Khóe mắt cả một trời tưởng tiếc
Em đi rồi mùa thu còn thương
Thu, vẫn hát bài ca xưa cũ
Em đã mây ngàn. Tôi trắng lau
Mưa từ độ ấy không về nữa
Thu vẫn đây mà em ở đâu…

                                      TRƯƠNG ĐỨC TỚI