Bài hát buồn của bầy chim sẻ

|

Bầy chim sẻ hát ngoài bờ sông vắng
Thanh xuân qua, mong còn níu được gì
Có chiếc lá ngô đồng rơi rất lặng
Sợ cội nguồn đau ngơ ngẩn, nhiều khi...
Nhiều khi nhớ nắng vàng ngoài cố xứ
Nhiều khi mong mây về cõi địa đàng
Nhiều khi nghe trong hồi ức lang thang
Tiếng thảng thốt như tiếng gì vừa mất
Con sóng vỗ ầm ì nghe cũng mệt
Bãi cát buồn nổi trôi dạt ngàn năm
Loài cá chết, bài tình ca cũng hết
Ngọn núi chênh vênh khuỵu ngã một đêm rằm.

                                                              ĐINH LÊ VŨ