Bài mây nổi

HỨA VĂN ĐÔNG |

Đụn vào nhau bay ngang bay lên
Vờ che khuất sông hồ núi đồi cây cối
Trắng rất trắng mà có khi sẫm lại
Loãng vào không trung nương mưa rơi.

Ta đôi lần ngồi trên mây bay ngang
Thương những mái nhà li ti chấm trắng
Trong chấm li ti có bao nhiêu đốm mắt
Buồn nhìn lên cao mơ trăng...

Bay trên mây như trôi qua bình yên
Bên dưới bình yên li ti số phận.