Bài thơ viết trên giáo án

|

Thầy tôi dạy tôi:
Cổ nhân quý nhau nâng rượu
Cổ nhân thương nhau dạo cờ
Băng tâm ngọc hồ đãi người bằng hữu
Tri kỷ khát tình nghẹn dứt câu thơ
Tôi mang lời thầy tôi trên chuyến thời gian không vé khứ hồi
Đau đáu khát thèm nét đời trinh bạch
Thắp lửa giữa đêm chờ ngày hiển thánh
Xin được chữ rồi quý chữ bao nhiêu
Tôi mang lời thầy tôi qua khắp thành thị miền quê,
qua cuộc rượu cuộc người
Ngã độn độn hề nhìn đời tiến hóa
Giáo án ngày xưa thầy trinh bạch quá
Cánh hẩu bây giờ mời nhau ăn sâu
Người làm thơ là làm chuyện báo đăng
Say rượu còn đất về, say văn đành lữ thứ
Tìm đâu ra cái sở nguyện chân thành của người xin chữ
Chữ ông Huấn chừ thôi đành niêm phong
Có những lần muốn bỏ cuộc thầy ơi
Thương lắm nỗi niềm ân sư tuyệt tự
Lại thắp lửa lên làm người cho chữ
Lời thầy về trên giáo án con nay.

                                        NGUYỄN TẤN ÁI