Ban Mê

|

Phải lòng hai tiếng Ban Mê
Ủ trong men núi đem về mà xanh
Rót nhau vị đắng chòng chành
Treo hai đầu núi một nhành si khô
Sêrêpôk em ở mô
Krông Na nhớ Krông Nô tìm về
Phải lòng chi rứa Ban Mê
Nửa đêm thậm thịch voi về chân mây
Bỏ mùa đang chín trên tay
Cầm hương của đất thả đầy mắt môi
Cà phê chín đỏ chân trời
Bazan nhuộm đỏ một đời Ê đê.

                            HUỲNH TRƯƠNG PHÁT