Bạn tôi

|

Bạn tôi vừa qua cơn bão
Lảo đảo như người đang say
Râu dài đêm qua chưa cạo
Sáng nay cúc áo quên cài
Bạn tôi đứng lặng bên đường
Sững sờ nhìn bông hoa dại
Mặc cho mưa gió phủ đầu
Vẫn nở hết phần còn lại
Bạn tôi mỉm cười bước đi
Bàn chân vui như con nít
Nghêu ngao bài hát thuở nào
Bỏ quên bên bờ cỏ dại!

                            PHAN CHÍ THANH