Bão rớt

|

Đêm dài phổ nhạc theo mưa
Một cơn gió cõng hết mùa đông sang.
Buồn xanh um ngọn cây bàng
Lắt lay một bóng điện vàng soi đêm.
Có bong bóng nước bên thềm
Vỡ tan để biết buồn mềm như mưa.
Gió mùa đông bắc về chưa
Đã nghe biển động đánh lừa trái tim.
Chút buồn không thể nằm im
Dư âm ngày nọ chết chìm nửa khuya.
Có gì rả rích hơn mưa
Có gì như gió đang đùa cợt ai.
Đêm co giãn. Quá sức dài...
Bài thơ phổ nhạc, miệt mài sợi mưa.

                                                NGUYỄN TẤN SĨ