Bão Wutip

|

cơn bão xoáy vào nỗi khiếp sợ
những ám ảnh hiện dần rồi ập xuống
mồ hôi một đời trôi đi như bỡn
phán quyết điên cuồng của thượng đế, khơi khơi!
sóng dữ quất vào những bờ kè bất hạnh
chực nuốt ngang vốn liếng con người
hắt mưa vào nhà
dọa dẫm tai ương
nào ai dám chọc giận,
mắc mớ chi nâng cấp phong ba
từng miếng vữa kiến trúc xót đau gục xuống
từng thân cây bị đốn đổ ngang tàn
trời đất ngông nghênh đạp vào bá tánh
khóc có được đâu? khóc ai nghe?
bao sinh linh ẩn mình run sợ
nghe gió bão ầm ào quần thảo
phố phường, làng quê tan hoang tơi tả
những phận người sau bão biết ra sao?

                                                           VŨ THIÊN TƯỜNG