Bay với Tường

|

10.000 mét độ cao
Tường ơi, ta lên trời
nơi tự do xanh dang cánh
mười bốn năm liệt giường
giờ bay lên
cùng mây cùng mặt trời
và dưới kia là biển  
những hòn đảo hình mắt hình môi
ta đang bay dọc đời ký Tường
chữ S vòng eo Tổ quốc
Rừng hồi Lạng Sơn, Cồn Cỏ ngày thường,  
Ai đã đặt tên cho dòng sông  cho Huế
Đứa con phù sa đất Quảng đắp bồi
Đất Mũi Cà Mau ngón chân lấm bùn mở đất...
Tường ơi nghe không
bên cánh trời  
gió reo
rào rạt đón Tường bay lên từ cõi đất
Bay cùng Hoàng Phủ Ngọc Tường
dưới cánh bay
Tổ quốc ưu tư từng thước biển.

                                        NGÔ MINH
                      Trên chuyến bay VN 1372