Bên chiều mùa thu

|

Dừng bên chiều mùa thu
Nghe lòng đầy ắp lá
Trời thu xanh cao quá
Tiếng chim gù thật xa
Dừng bên chiều mùa thu
Ngỡ như đang nhìn thấy
Đôi mắt nai ngày ấy
Nhìn ai… ngơ ngác thu
Dừng bên chiều mùa thu
Soi tóc mình bên lá
Sợi đen chen sợi bạc
Thu ơi, sao vội già!

                            PHAN CHÍ THANH