Bến đò tơ

|

Chao ôi cái sợi tơ tằm

Mãi còn vương vấn tháng năm bưng biền.

Tiếng thoi tiếng của niềm riêng

Một bờ gió mỏng chao nghiêng cái nhìn.

Phù sa mùa lá dâu xinh

Giấu trong màu lụa mối tình Mã Châu.

Tơ giăng sợi khổ sợi đau

Em ngồi dệt lại thành màu thủy chung.

Thu Bồn bóng núi chập chùng

Con đò nằng nặng tiếng khung cửi chiều.

                                        HUỲNH TRƯƠNG PHÁT