BI KỊCH CHIẾN TRANH

|

Có người lính(*)
Hơn bốn mươi năm “liệt sĩ”
Chợt một ngày trở lại quê hương
Tần ngần đứng giữa nghĩa trang liệt sĩ
Bên mộ bia mang chính tên mình.
(Bốn mươi năm
Ròng rã cuộc kiếm tìm
Người thân anh đi khắp cùng đất nước
Rồi một chiều... cũng tìm ra hài cốt
Mang về cải táng ở nghĩa trang)  
Bao nhớ thương, tưởng đã được đáp đền
Bao mong mỏi đã đến hồi đoàn tụ...
Nhưng, anh chợt trở về
Bằng xương bằng thịt
Mang theo bao được mất xót xa.
Khi niềm vui hội ngộ
Vỡ oà
Lòng choáng váng trước bao điều bi kịch
Tên anh đã khoác cho người dưới mộ
Bao thân nhân lại mãi kiếm tìm...

                                       LÊ ANH PHONG
(*) Chuyện về người lính Phan Hữu Được  (ở thôn Tự Tiên, xã Tiên Minh, Tiên Lãng, Hải Phòng),  sau hơn 40 năm là “liệt sĩ”, chợt trở về vào tháng 6.2013.