Biến tấu xuân

|

(Xuân Đinh Dậu) - Trèo lên cây bưởi hái hoa
Bước xuống vườn cà hái nụ tầm xuân

                                                                           (Ca dao)
Trèo lên cây bưởi hỏi hương
Bước xuống vườn cà chờ trái
Tết quê hoa hoang cỏ dại
Mắt người xanh biếc tầm xuân
Vẫn còn đây những bâng khuâng
Từ thời hoa niên vụng dại
Hương bưởi hay mùi... con gái
Để bao năm vẫn đi tìm
Tết sớm, cỏ hoa, và em
Theo nhịp mùa trôi mê mải
Câu ca dao xưa ở lại
Cùng tôi gọi hỡi tầm xuân!...

                                            PHAN CHÍN