Bóng xuân

|

Giêng nõn màu trăng
em phơi nụ biếc
mùa đang xanh
chờn chợn góc xuân thì
giêng lúng liếng
chồi non mẫy gió
sương ngậm vàng
mỗi giọt mùa sang
ngày xuân gieo câu hát
thầm thì gót nhỏ ban mai
vành cong thì con gái
run rẫy
bóng trăng phai…

              MAI THÀNH VINH