Bức tượng vũ nữ

VŨ THIÊN TƯỜNG |

xếp lại hình hài nỗi lòng kẻ lữ
ngày còn xanh
hay đã hết xuân thì
em tập chết trên cánh đồng mụ mị
cánh môi rịm máu phân trần

cuộc đời thiên di qua phế tích yêu đương
em ở lại
cố ước chừng đau đớn

giấu ngọc đá lên tận cùng mê muội
xiêm trang vừa đủ một đêm rằm
nét chạm trổ uốn mình
múa hát
cuồng say
ánh lửa vô minh
khát thèm cơn gió  

đường chiều tuyệt sắc
đính ước hoang vu

oán hờn chi lời thề lãng tử
những ngón tay luống cuống cài khuy
xót thương cho cô dâu cổ vật
chờ hợp hôn nơi khoảng tối không chồng
nghe dối gian đi rất gần môi mắt
đêm không buồn sao vẫn cứ cô đơn.