Bùn non....

|

Về quê
hứng giọt bùn non
đắp lên ngày tháng
hao mòn bấy lâu.
sông ơi!
xin hãy nhiệm màu
xõa nhẹ thôi
để mùa sau mỡ màng.
Bùn non!
giọt máu của làng
chảy trong hồn cốt những thằng trai quê
đêm qua mưa dội tứ bề
câu thơ mắc lũ
nẻo về phân vân
Ngày đi
đò lẫy
...trượt chân
thèm về quê
quẫy mái dầm...
rồi đi.

                        HOÀNG THÁI