Buổi sáng nhìn những người đàn ông uống rượu

|

Buổi sáng chủ nhật nhìn những người đàn ông uống rượu.
Gương mặt đỏ hoe, họ nói chuyện Obama đi thuyết khách
Họ kể chuyện giá vàng lên xuống
Kể câu chuyện bia ôm
Không ai nói chuyện biển Đông.
Buổi sáng chủ nhật nhìn những người đàn ông uống rượu.

Kình cãi nhau tới lượt ai trả tiền
Ly rượu đắng chát được pha với thuốc trừ sâu
Có thể làm cho chủ nhật rực hồng
Có bà vợ đi xe đạp kiếm chồng
 Đòi lại 20 ngàn để cho con ăn sáng bị chồng đánh cắp.
Người đàn ông lấy cắp tiền của con ăn sáng đi uống rựơu
Nói chuyện những căn nhà bạc tỷ
lượm lại tàn thuốc cotab mấp lên môi, hể hả kể về những cuộc tình.

              KHUÊ VIỆT TRƯỜNG