Cái ảng nước

|

Tía tô tím một góc vườn
Mọc quanh ảng nước mẹ thường rửa chân
Cái ảng kê ở góc sân
Trái mít rụng bể mấy phần ảng đau
Trời mưa bóng nước nhàu nhàu
Trơ trơ đáy ảng một màu chiều hôm
Nhớ hình bóng mẹ lom khom
Lặt rau rửa chén trông nom đàn gà
Cái ảng có hình bóng cha
Dầm mình dưới nước phèn hà ăn chân
Nhúng mình dưới nước sông Khâng
Chảy qua gian khó nợ nần cha ơi
Cái ảng bể hết phần đời
Nón cha mẹ đội đã tơi tả vành
Con ngồi nhặt lại mẻ sành
Ghép bao lời hát ru thành đời con

                                        HUỲNH TRƯƠNG PHÁT