Cái nhìn

|

Cái nhìn như thể chim non,
không cành khô, tiếng gió và lá cây
nhưng có những bức tường và viên gạch vụn
với lỗ hổng li ti,
thời gian nhoẻn miệng cười
và nói.
Có cái gì tròn như ý muốn
có gì méo như ý muốn
có gì điên như ý muốn
có gì không như ý muốn ?
Cái nhìn như thể chim non,
không mùa màng trong tâm tưởng
không cả cành hoa đầu ngõ mới tỉnh sau nắng héo,
cứ nhìn đi rồi thấy
con chim non nằm mơ giấc... bay.

                                                        QUỐC HẢI