Căn nhà xưa

NGUYỄN TẤN ÁI |

Có không căn nhà xưa em thiêng liêng như vừng ánh sáng
Có không dòng suối mùa thu ngày anh uống cạn
Có không ngày em di dân đày đọa hình hài?

Nhặt hòn sỏi ném vào lòng suối, lòng suối cạn
Ném vào dĩ vãng, dĩ vãng đui mù
Anh âm u hát lời cỏ dại
Phía bên kia thời gian là trẻ thơ

Chợt nghe cánh mùa về chấp chới
Thả bóng diều lên bầu mơ ước
Đôi mắt ai đắm cả màu chiều

Vập vào ngày cằn ngất ngư ly rượu đắng
Say như dạo ấy học làm người lớn cười vang nỗi đau...