Cắt tóc cuối năm

|

(Xuân Đinh Dậu) - Có một nỗi buồn vừa rơi xuống
Ngày sắp qua, năm cũ sắp xa
Những sợi tóc trên đầu bịn rịn
Phút giao mùa đen trắng bày ra
Một nỗi buồn vừa mới thoáng qua
Tóc bạc thì đã đành, rơi xuống
Nhưng sợi còn xanh lại rơi oan uổng
Ai nỡ vô tình dao kéo tuổi xuân
Tóc rơi rơi dính dấp nỗi buồn
Ngày trôi qua, ngày trôi xa mãi
Tóc bạc trên đầu còn ở lại
Có chạnh lòng nhìn sợi tóc xanh rơi
Chiều cuối năm tôi lại nhìn tôi
Soi bóng mình vào gương trong vắt
Có sợi tóc nào rơi trong đáy mắt
Mà sao giọt lệ cứ lăn thầm!

                                                     NGUYỄN NGỌC HẠNH