Câu chuyện dòng sông

|

Mỗi dòng sông
Thành toàn cho một cuộc đời
Và tôi
           Nỗi buồn đá cuội
                                        Lăn đi...
Tôi trở về bên đây
Nghe dòng sông chảy
Nghiêng ngả bờ xưa
Ký ức giờ hóa ảo
Tôi còn cát úa trên tay
Có những ngày buồn nằm mơ cỏ mọc
Cọng vàng hương tạ mùa xanh
Con cá nhỏ ngược dòng trôi
Biến vào sự tích
Và em nữa
Đã là thôi !
Kỷ niệm sang sông làm tình sử
Tôi ngồi kể chuyện buồn du tử
Suốt một đời vẫn vậy
Mồ côi.

                                            TRƯƠNG ĐỨC TỚI