Câu hỏi dưới trăng

|

Này trăng với gió bên trời
Với lòng chưa tạnh một thời mưa tuôn
Buổi xưa lỡ cưới nỗi buồn
Nên giờ mỗi bước mỗi tròn cơn đau
Trăng xưa đã xuống ngang đầu
Thì khuya nay có ai sầu với đêm?
Mắt anh rơi lại bên thềm
Hay là gió gọi nỗi niềm của ai?
Này thôi bóng nhỏ đêm dài
Với không gian nhớ thêm vài giấc trông
Lòng như sương xuống trên đồng
Ngẫm đời đã giống bông hồng chiều mưa
Còn chăng hồn vắng gió đùa
Về trên ngõ cũ nhớ xưa tuổi buồn
Hỏi trăng chưa rõ ngọn nguồn
Hỏi người lỡ vận biết còn thương ai?

                                                        VẠN LỘC