Câu thơ rồi cũng đắm thuyền

TỪ DẠ LINH |

Chia tay ngày ngã sang chiều
Tơ tình giăng mắc liêu xiêu nẻo về
Nào phải thuốc lú bùa mê
Trúc xinh lại đượm nét quê 
họa hình.

Xin người chớ đứng một mình
Lẳng lơ cơn gió gợi tình
Khổ ai
Giấu đi thanh tú mày ngài
Người đừng liếc xéo
Ta say mất rồi.

Về đi
Giăng mắc tơ trời
Trăng thanh sao nỡ buông lời 
hớ hênh
Nhớ nhung đôi mắt đen huyền
Ta người lữ khách đắm thuyền
Mắt em.