Câu thơ tặng người

|

Ngâm câu thơ, tự ru mình
Như kẻ thất tình, du tử, lý lơi
Ngâm câu thơ mến tặng người
Người ơi tĩnh tại, lắng lời tôi ngâm
Bể dâu chìm nổi phong trần
Câu thơ mắc cạn, nhịp vần hỗn mang.
Tha nhân run rủi, đa đoan
Vịn câu thơ, có ủi an phận mình?
Câu thơ gói ảnh, gom hình
Gửi về viễn khách tâm tình người dưng
Người dưng mà dạ chẳng dưng
Lòng thành, tứ vụng, rưng rưng hồn người.
Cộng sinh dưới ánh mặt trời
Đánh đường tìm bạn kết lời tâm giao
Vầng trăng khuyết, đĩa dầu hao
Nỉ non, thủ thỉ, nôn nao… ngụ tình
Phải là duyên nợ ba sinh
Mang câu vàng đá dõi tìm người thơ?
Câu thơ là thực, là mơ?
Mà đắm đuối, mà bơ phờ cuộc chơi
Nỗi niềm khảm khắc, người ơi
Câu thơ lãng tử trêu người lãng du
Một mai ở chốn sa mù
Câu thơ chết đứng… thiên thu vọng tình!

                                            LÊ ANH PHONG