Cay mắt

|

Ghe vô bến
vai trần gồng lên bãi
mắt rưng rưng bắt gặp dáng anh mình
Tay lưới rách
ai ngồi khom khom vá
hệt cha già lưng rám nắng tháng ba
Tu hú gọi
con chuồn lên tợp nước
mẹ biển cười nheo nheo mắt chờ mong
Chai tay kéo
bao đời con của biển
cá tươi bờ ngời phấn… Mắt em cay!

                                                            THỦY ANH