Chạm ngõ tháng Ba

LÊ HÒA |

Chân trần chạm ngõ tháng ba
Một đàn mây trắng lượn qua bờ rào
Chuồn chuồn chấp chới mặt ao
Rét nàng bân đổ sượt vào giấc mơ

Ngày về chạm mặt ấu thơ
Nghiêng trời hoa gạo rực bờ sông xanh
Trắng trời ngút ngát hoa chanh
Góc vườn hoa bưởi dỗ dành hoa xoan

Hoa cau gọi nắng hai hàng
Đóa hồng nhung nở giữa làn nắng thơm
Ngoài hiên rúc tiếng cu cườm
Gà mẹ nhảy ổ đống rơm vỡ òa...

Ngày về ngồi lặng… trước hoa
Hanh hao thương dáng mẹ ta chợ nghèo
Tháng ba rưng rức câu Kiều
Bà ru cháu ngủ tím chiều đợi mong.