Chấm phá

NGUYỄN ĐÔNG NHẬT |

mùa gặt
nằm bên bóng hoàng lan lòng bỗng mới
tiếng ai cười lấp lánh lúa sân phơi
và gió chọn thêm cánh vàng sắc bướm
điểm hai hàng chuối nước dáng ong tươi.

chiều
cơn gió rộng xua nắng vào đôi mắt
anh lái đò quai mạnh cánh chèo cong
đàn cá nhảy như tiếng cười chớp bạc
trong ánh chiều vô hạn bãi xa sông

sơn thôn
sóng giăng mù ngoài đêm trăng xa
tiếng chèo khua cá chạy theo bờ
đèn khuya ai bước trên đường vắng
xóm núi cầm sương đứng đợi ngày.

xóm biển
tiếng chim gù trên mái ngói ban trưa
trời cao lắm và loãng ra như thể
ai đặt chiếc thuyền trên sóng bể
cánh buồm mây trắng chẳng bơi đi.