Chẳng kịp hẹn nhau

TRẦN THIÊN THỊ |

1. xé vầng trăng ra hàng trăm mảnh
rồi gieo vào đồng mây
ngồi chờ đêm mọc thêm những nàng hằng nga cô đơn
rằm tháng hai thập thò chú cuội

2. biển thì trong nhận hai mùa gió
tóc vẫn xanh như cỏ chỉ cỏ gừng
em váy ngắn qua làng đang buổi tế xuân
tức ngực ba hồi chinh cổ

3. ở giữa rừng lam ngồi nói chuyện niết bàn
ôm nhau ngày chay tịnh
con bồ câu đứng chờ hạt thóc
xuân đang kỳ lại mãi chuyện thu sang

4. gọi tên như gọi một nỗi buồn
hơn ngàn dặm mây xa mùa không có thật
hai đôi mắt
bốn bàn tay
chưa rời đà đánh mất
khi con tàu nhổ neo
mới hay ra điều để quên trong cát

5. không hiểu vì sao
tháng hai lại ngắn ngày như thế
trăng chưa kịp già người đã xa
ban mai mịt mù sương muối
chẳng kịp hẹn nhau
tháng chín
tháng mười.