Chiều ở một ngã ba sông

VŨ NGỌC GIAO |

1. chiều tàn phai
ngựa già nhìn ngã ba sông
lô xô sóng giạt
bềnh bồng mây trôi
cuối dòng, ráng rựng khơi vơi
đỏ trong mắt ngựa
một trời tàn phai!

2. vùng chiêm bao
tiếng chim cú rúc bên tai
điệu khô khốc
lạnh bờ vai u nùng
bên sông, trăng hiện mung lung
vàng, xanh thoi thóp
một vùng chiêm bao!