Chiều về

|

Kĩu cà kĩu kịt lúa về
Ba tà áo buộc hương quê vào chiều
Mái đình chạm xuống tịch liêu
Niềm vui no gió theo diều lượn bay
Vai trâu lủng lẳng đường cày
Nhọc nhằn vất vả buông tay bạn đồng
Tiếng cười đan kín mặt sông
Câu trêu gạ gẫm ửng hồng má quê
Nắng tàn ngả ngớn lưng đê
Sáo đen sáo sậu khen chê khèn tình
Cúi đầu hôn tóc trúc xinh
Già tre liếc mắt đưa tình vu vơ
Gió lên ngô lúa phất cờ
Bếp rơm hửng lửa đợi chờ khai ân
Mẹ về vất vả dừng chân
Trúc tre gõ nhịp vang ngân ru chiều

                                            PHAN THÀNH MINH