Chiều xuân

|

Úp bàn tay lại
Mở bàn tay ra
Thấy gì trong ấy
Những tháng ngày qua
Quê người bâng khuâng
Mai về cố quận
Một mình lặng lẽ
Đi ngược chiều xuân.

                NGUYỄN THỊ TỪ TỪ