Cho những giêng hai...

|

Em về phơi áo giêng hai
khép hàng mi
đã tàn phai phận người
muộn màng một chút đôi mươi
run run
ngày chạm trên mười ngón tay
cạn cùng nhau một cuộc say
trăm năm còn lại chút này
và em
vết chân khuya ướt bên thềm
chợt hay mình đã vừa thêm
một lần...

           NGUYỄN THÀNH GIANG