Chốn xưa

|

Chiều nay bước chân lưu lạc
tìm về cổng nhỏ xanh rêu
một thời áo em trắng nõn
bay theo dây đứt cánh diều.
Chiều nay lá bàng úa đỏ
vô tâm lát đá sân trường
chừng như sắc thu đến vội
tưởng nhầm màu kẻ ly hương.
Lục lọi cố tìm xưa cũ
bạn bè mỗi đứa một phương
bàn kia nhẵn mòn ký ức
chỏng chơ nằm bẹp góc tường.
Giận mình vò đầu tóc rối
quen chân lên bục làm thầy                 
 nhớ ra... cái thằng học dốt
chừ mình cố dạy mình đây!

                                        NGÔ PHÚ THIỆN